Beta version (currently under testing). If you would like to visit the old website, click here.

PhD Training Programs in IBAR

The PhD training of IBAR is part of The School of Advanced Study of the Romanian Academy (SCOSAAR).

PhD Training Topics:

The PhD Program of the Institute of Biochemistry, organized under the auspices of the Romanian Academy, is now open to highly qualified graduate students with degrees in natural sciences or medicine who wish training in biochemistry and molecular biology.

The program is designed to educate those students committed to research, aiming to follow international competitive careers in universities, governmental institutes or private companies.

The research area covered by the PhD Program includes: molecular mechanisms of protein synthesis and degradation, cell and molecular biology, enzymology, structural biochemistry, bioinformatics and molecular modelling, with applications in cancer, diabetes, and immunology.

Applicants should have a degree in biological, chemical, or physical sciences or medicine. Students with excellent academic qualifications and strong commitment to laboratory research are encouraged to apply.

For details please contact Dr. Mihaela Trif, tel: (+4).021.223.90.68, email:mtrif@biochim.ro

Informatii suplimentare

Admiterea candidatilor la doctorat se face prin concurs, care se organizeaza la sediul Institutului de Biochimie.

Pentru sesiunea octombrie 2018 inscrierile se vor face la sediul Institutului de Biochimie, Splaiul Independentei 296, Sector 6, Bucuresti, in perioada 10-21 septembrie 2018.

Concursul se va desfasura in perioada 1 - 12 octombrie 2018, in acelasi sediu, etajul 2. Bibliografia aferenta colocviului este disponibila candidatilor pe site-ul Institutului de Biochimie.

Rezultatele finale vor fi afisate pe data de 26 octombrie 2018.

Dosarul de inscriere

 • cerere de inscriere - formular tip (biroul doctorate);
 • certificat de nastere (copie legalizata);
 • certificat de casatorie sau alt act de schimbare a numelui (copie legalizata);
 • diploma de bacalaureat (copie legalizata);
 • diploma de licenta si foaie matricola (copii legalizate);
 • diploma de master si foaie matricola (copii legalizate);
 • cartea de identitate (copie xerox);
 • atestat de sustinere a unui examen de competente lingvistice sustinut la Centrul de Limbi Straine a Universitatii Bucuresti (nivelul minim B2, conform cadrului de referinta al Consiliului Europei);
 • alte certificate care atesta pregatire universitara si / sau postuniversitara in domeniul e;
 • curriculum vitae - model european(Partea a I - a:CV, Partea a II - a descrierea activitatii stiintifice);
 • lista lucrarilor stiintifice publicate in domeniul de studiu ales;
 • lista bibliografica cu literatura de specialitate studiata pentru colocviul de admitere;
 • fisa personala - formular tip (biroul doctorate);
 • propunere privind teza de doctorat ce urmeaza a fi elaborata si o scurta prezentare a acesteia -1,2 pagini - formular tip (biroul doctorate);
 • adeverinta de salariat in cazul in care candidatul este angajat;

Locuri aprobate

Locuri aprobate la Institutul de Biochimie: 8.

Stefana Petrescu 1 loc cu bursa biologie celulara si moleculara bibligorafie
Norica Nichita 2 locuri cu bursa virusologie moleculara bibligorafie
Stefan Szedlacsek 2 locuri cu bursa enzimologie si semnalizare celulara bibligorafie
Elena Ganea 1 loc cu bursa plierea si deplierea proteinelor bibligorafie
Andrei-J Petrescu 2 locuri cu bursa bioinformatica si biologie structurala bibligorafie

Important

Examenul de competente lingvistice se sustine in cadrul institutiilor acreditate. Sunt acceptate si certificatele de competente lingvistice eliberate in ultimii 2 ani de catre institutii recunoscute de SCOSAAR.