Post Doc Fellowships
Romanian Society of Biochemistry
Romanian Journal of Biochemistry

 
                
Romana
 
 
      ACADEMIA ROMÂNĂ

ACADEMIA ROMÂNĂ

INSTITUTUL DE BIOCHIMIE

 

Organizarea studiilor universitare de doctorat in cadrul Școlii de Studii Avansate a Academiei Române (SCOSAAR),

Departament Stiintele Vietii, Medicale si Agricole

 

Admitere la doctorat

Sesiunea octombrie 2018

 

Locuri aprobate la Institutul de Biochimie: 8


 Stefana Petrescu:1 loc cu bursabiologie celulara si moleculara bibliografie
 Norica Nichita:2 locuri cu bursavirusologie moleculara bibliografie
 Stefan Szedlacsek:2 locuri cu bursaenzimologie si semnalizare celulara bibliografie
 Elena Ganea:1 loc cu bursaplierea si deplierea proteinelor bibliografie
 Andrei-J Petrescu:2 locuri cu bursabioinformatica si biologie structurala bibliografie

 

1.  Admiterea candidatilor la doctorat se face prin concurs, care  se organizează la sediul Institutului de Biochimie.

2. Dosarul de inscriere va cuprinde :

- cerere de inscriere - formular tip (biroul doctorate);

- certificat de naștere (copie legalizată);

- certificat de căsătorie sau alt act de  schimbare a numelui (copie legalizată);

- diplomă de bacalaureat (copie legalizată);

- diplomă de licență  și  foaie matricolă (copii legalizate);

- diploma de master și  foaie matricolă (copii legalizate);

- cartea de identitate (copie xerox);

- atestat de susținere a unui examen de competență lingvistică susținut la Centrul de Limbi Străine a Universității București (nivelul minim B2, conform cadrului de referință al Consiliului Europei); 

- alte certificate care atestă pregătire universitară și / sau postuniversitară în domeniul e;

- curriculum vitae - model  european(Partea a I - a:CV, Partea a II - a descrierea activității științifice);

- lista lucrărilor științifice  publicate în domeniul de studiu ales;

-  lista bibliografică cu literatura de specialitate studiată pentru colocviul de admitere;

- fisa personala - formular tip (biroul doctorate);

- propunere privind teza de doctorat ce urmeaza a fi elaborata si o scurta prezentare a acesteia -1,2 pagini - formular tip (biroul doctorate);

- adeverință de salariat in cazul in care candidatul este angajat;

 

Informații suplimentare:

dr. Mihaela Trif:     mihaela.trif@biochim.ro

 

Pentru sesiunea octombrie 2018 înscrierile se vor face la sediul Institutului de Biochimie, Splaiul Independentei 296, Sector 6, Bucuresti, in perioada 10-21 septembrie 2018.

Concursul se va desfasura in perioada 1 - 12 octombrie 2018, in acelasi sediu, etajul 2.   Bibliografia aferenta colocviului este disponibila candidatilor pe site-ul Institutului de Biochimie.

Rezultatele finale vor fi afisate pe data de 26 octombrie 2018.

 

 

IMPORTANT!

- Examenul de competență lingvistică se susține în cadrul instituțiilor acreditate. Sunt acceptate și certificatele de competență lingvistică eliberate în ultimii 2 ani de către instituții recunoscute de SCOSAAR.

 

 

 

DIRECTOR,

Dr. Stefana Petrescu